Forstå din egen data slik at du vet hva du skal gjøre mer og mindre av

Få sanntidsdata som gjør deg som leder istand til å monitorierere daglig forbedringsområder for bedriften din.

Analyser og optimaliser arbeidsprosesser

Identifiser flaskehalser og ineffektive arbeidsprosesser ved å analysere data fra Proptly, og gjør nødvendige endringer for å forbedre produktiviteten og lønnsomheten.

Fra en daglig leder

Hør hva Steffen har å si om det å bruke data som styringsverktøy for hans bedrift

For at vi skal styrke lønnsomheten vår, så er jeg avhengig av å ha kontroll på daglig basis. Det får jeg med Proptly når alle dataen og styringstallene mine oppdater hver eneste dag!”

Steffen Aamodt
Daglig Leder, Aamodt VVS

Bedre kundetilfredshet og mersalg

Forstå hvilke aspekter ved kundereisen som fungerer bra og hvilke som kan forbedres, slik at du kan skape en enda bedre kundeopplevelse og øke potensialet for mersalg og lojale kunder.

Ønsker du å teste selv?